ขอเชิญชมการถ่ายทอดสด การเปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ หาทางออกประเทศ วันที่ 26-27 ตุลาคม 2563 ช่อง NBT กดเลข 2 วัน

ขอเชิญชมการถ่ายทอดสด การเปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ หาทางออกประเทศ วันที่ 26-27 ตุลาคม 2563 ช่อง NBT กดเลข 2 วัน
– การอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติ โดยรัฐบาลเสนอ 3 หัวข้ออภิปราย ดั้งนี้ เริ่มถ่ายทอดสด วันที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น.
1.ความเสี่ยงของการระบาดโควิด-19 ในพื้นที่ชุมนุม
2.การขวางและหยุดขบวนเสด็จ ในวันที่ 14 ตุลาคม 63
3.การชุมนุมผิดกฎหมาย ทำลายพระบรมฉายาลักษณ์