การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว และผู้สนใจร่วมในงานประเพณีลอยกระทง “จุดผางปะตี้ปตี๋นก๋า ปูจาแม่ก๋าเผือก” ประจำปี 2563

ชวนลอยกระทงสไตล์ล้านนา “จุดผางปะตี้ปตี๋นก๋า ปูจาแม่ก๋าเผือก” จังหวัดแพร่

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว และผู้สนใจร่วมในงานประเพณีลอยกระทง “จุดผางปะตี้ปตี๋นก๋า ปูจาแม่ก๋าเผือก” ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 30-31 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณกาดสามวัย เทศบาลเมืองแพร่ บริเวณท่าน้ำเชตวัน ท่าน้ำศรีชุม และท่าน้ำคือ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

นางสิรินาถ ฉัตรศุภกุล ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ซึ่งรับผิดชอบการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่ อุตรดิตถ์ กล่าวว่าจังหวัดแพร่ เทศบาลเมืองแพร่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแพร่และโรงเรียนในสังกัดเขตเทศบาลเมืองแพร่ จัดงานประเพณีลอยกระทง “จุดผางปะตี้ปตี๋นก๋า ปูจาแม่ก๋าเผือก” ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 30 -31 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณกาดสามวัย เทศบาลเมืองแพร่ บริเวณท่าน้ำเชตวัน ท่าน้ำศรีชุม และท่าน้ำคือ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เพื่อสืบสาน อนุรักษ์ประเพณีอันดีงามแบบล้านนา สะท้อนบรรยากาศและกลิ่นอายของวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชน ผ่านกิจกรรมการแข่งขันตีกลองปูจา การประกวดโคมแขวนเมืองแป้ การประกวดอาหารพื้นเมือง (ขนมเส้นน้ำใสเมืองแพร่ ) ที่เป็นอัตลักษณ์โดดเด่นของจังหวัดแพร่
เทศบาลเมืองแพร่

โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจในงานประเพณีลอยกระทง “จุดผางปะตี้บตี๋นก๋า ปูจาแม่ก๋าเผือก” ณ ข่วงวัฒนธรรมเมืองแป้ (กาด3วัย) อาทิ การประกวดหนูน้อยนพมาศ การแสดงศิลปวัฒนธรรม การประกวดกระทงฝีมือ การแข่งขันบอกไฟ(บอกไฟขี้ขาง) การประกวดนางนพมาศ ประจำปี 2563 พบกับศิลปิน ไท ธนาวุธ และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย และที่อำเภอลอง จัดงานนมัสการพระธาตุห้วยอ้อ ระหว่างวันที่ 29 -31 ตุลาคม 2563 พบกับการแสดงแสงสีเสียง เล่าขานตำนานอำเภอลอง ชมขบวนแห่เครื่องสักการะพระธาตุห้วยอ้อยิ่งใหญ่ตระการตา

ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวท่องเที่ยวแบบวิถีใหม่ new normal และร่วมรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ลอยกระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติมาร่วมลอยกระทง ตามจุดที่ทางเทศบาลเมืองแพร่จัดไว้ ณ ท่าน้ำศรีชุม ท่าน้ำเชตะวัน และท่าน้ำคือ

 

Cr : https://mgronline.com/