วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 นายปัณณพงศ์ ท้าวอาจ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นางอรวรรณ เรือนคำ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดแพร่

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 นายปัณณพงศ์ ท้าวอาจ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นางอรวรรณ เรือนคำ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดแพร่ ณ ห้องประชะมสำนักงาน สกสค. จังหวัดแพร่