[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
กศน.แพร่
 
<< กันยายน 2557 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
 
ผลงานวิชาการ นางอรวรรณ เรือนคำ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
เรื่อง การศึกษาสภาพปัญหาระบบงานธุรการของสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่   เข้าชม :  [741]
ผลงานวิชาการ นางสาวลัดดาวัลย์ กาศสนุก นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โครงการพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน \\\\\\\"การเงิน บัญชี และพัสดุ\\\\\\\"   เข้าชม :  [989]
ประวัติเรือนมิชชันนารี (กศน.)
เรือนมิชชันนารี (กศน.) ชาวจังหวัดนิยมเรียกว่า \\\"บ้านฝรั่ง\\\"   เข้าชม :  [984]
เรือนมิชชันารี (กศน.)
เรือนไม้สัก 100 ปี   เข้าชม :  [885]
ความปลอดภัยเกี่ยวกับปรมาณูและการใช้พลังงานปรมาณู
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลความปลอดภัยในการใช้ประโยชน์จากพลังงานปรมาณูในประเทศไทย   เข้าชม :  [1012]
 

 

23 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  เข้าชม :  [177]

23 / มิ.ย. / 2557 : จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  เข้าชม :  [87]

21 / พ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ ศูนย์ กศน.อำเภอเด่นชัย
เรื่อง แจ้งผลการเปิดซองการจัดจ้างพิมพ์หนังสือเรียน โดยวิธีสอบราคา  เข้าชม :  [233]

21 / พ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศศูนย์ กศน.อำเภอวังชิ้น
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  เข้าชม :  [218]

 

21 / พ.ค. / 2557 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
วิธีเกษตรธรรมชาติ
การปลูกพืชผักโดยวิธีเกษตรธรรมชาติไม่ใช่สารเคมีและปุ๋ยเคมี  เข้าชม :  [144]
16 / เม.ย. / 2555 : แหล่งเรียนรู้ในชุมชน
วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร
พระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหาร ตั้งอยู่บนถนนเจริญเมือง บริเวณใจกลางเมือง ในเขตเทศบาลเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เป็นวัดสำคัญประจำจังหวัดแพร่ เป็นพระอารามหลวง มีปูชนียวัตถุสำคัญ คือ พระพุทธบาทจำลอง พระเจดีย์มิ่งเมือง และพระพุทธโกศัยศิริชัยศากยมุนี ซึ่งถือว่าเป็น  เข้าชม :  [1221]
16 / เม.ย. / 2555 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
วัดพระหลวง อ.สูงเม่น จ.แพร่
วัดพระหลวง ตั้งอยู่เลขที่ 177 หมู่ที่ 5 ตำบลพระหลวง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ นับเป็นโบราณสถานเก่าแก่ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการตั้งถิ่นฐานของชาวบ้านพระหลวงในปัจจุบัน วัดนี้ไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าสร้างขึ้นในสมัยใด จากตำนานวัดพระหลวง ซึ่งเรียบเรียงขึ้นเม  เข้าชม :  [1782]
22 / ก.พ. / 2554 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอลอง จังหวัดแพร่
กศน.อำเภอลอง เชิญชวนใช้บริการห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอลอง จังหวัดแพร่ สมัครสมาชิกฟรี !!!  เข้าชม :  [1618]
28 / ก.ย. / 2553 : ศูนย์การเรียนชุมชน
ครู ศูนย์การเรียนชุมชนจังหวัดแพร่ พบ นายกฯ
ครู ศูนย์การเรียนชุมชนจังหวัดแพร่ พบ นายกฯ ในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๓  เข้าชม :  [1565]

 

เข้าร่วมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม
นายสนิท กาญจนประดิษฐ์ ผอ.กศน.แพร่ คณะครู และนักศึกษา เข้าร่วมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม 2557 ณ สนามกีฬา อบจ.แพร่  เข้าชม :  [80]
[เรื่องเด่นที่ผ่านมา 5 อันดับ]
วันที่ 19 มิถุนายน 2557 เวลา 10.00 น. นายสนิท กาญจนประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่ ประธานในพิธีไหว้ครู และพิธีมอบประกาศนียบัตรนักศึกษา กศน.อำเภอเมืองแพร่ 20 / มิ.ย. / 2557  เข้าชม :  [92]
โครงการค่ายพัฒนาวิชาการอาเซียนศึกษา 26 / ก.พ. / 2557  เข้าชม :  [262]
นิเทศการจัดการเรียนการสอน26 / ก.พ. / 2557  เข้าชม :  [266]
การจัดการแข่งขันกีฬา กศน.สัมพันธ์ 27 / ม.ค. / 2557  เข้าชม :  [236]
พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา \"แม่ฟ้าหลวง\" ห้วยฮ่อมบน อ.ร้องกวาง จ.แพร่27 / ม.ค. / 2557  เข้าชม :  [273]
Science Film Festival 26 / พ.ย. / 2556  เข้าชม :  [327]

 

กศน.สัญจร 2556
มหกรรมวิทยาศาสตร์และอาชีพสู่อาเชียน
23-25 มิถุนายน 2556 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

 

 

 

 


นายสนิท  กาญจนประดิษฐ์
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.
จังหวัดแพร่
 

เว็บส่วนกลาง

E-BOOK

ETV

สถาบันการศึกษาทางไกล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย การแข่งขัน น้ำดื่มสิงห์ แอโรบิคฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วย การแข่งขัน ไทคัพ มหกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปี 2557

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ สำนักงาน กศน.และกระทรวงพลังงาน กรมควบคุมประพฤติ


เอกสารแนวทางการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (สวนพฤษศาสตร์โรงเรียน)

เอกสารแนบหนังสือราชการ ที่ ศธ.0210.55.01.ว.971 ลงวันที่ 21 ก.ค.57 เรื่องการส่งมอบสื่อฯ

แบบตรวจกรณีปกติและแบบตรวจบูรณาการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการอบรมยุวกาชาดนอกโรงเรียนสำหรับผู้บริหาร

สิ่งที่ส่งมาด้วย ติดตามประเมินผลฯ หลักสูตร "การพัฒนาครูบัญชีต้นแบบ"

แนวทางการดำเนินงานสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ

ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย

เอกสารแบบ หนังสือราชการ ที่ ศธ 0210.55.02.ว.796 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2557 เรื่อง การรายงานผลการปฏิบัติราชการ ฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วย เรื่อง การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือช่อสะอาด

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบประเมินผลการดำเนินงานโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ

สิ่งที่ส่งมาด้วย การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๖

โปรแกรมเทียบระดับสูงสุด*ใหม่ล่าสุด

สำเนาพระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. ๒๕๕๑ และสำเนาระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. ๒๕๕๑

คู่มือปฏิบัติงานครู กศน.ตำบล 
สัญญาจ้าง 
อกสารประกอบการขอมีบัตรใหม่หรือเปลี่ยนบัตรข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานราชการ
โปรแกรม EIS_56)
นโยบายการตรวจการกรณีปกติ
ฟอร์มข้อมูลEIS 56
เอกสารสรุปงานเทียบระดับ ม.6 ใน 8 เดือน
แบบสำรวจระดับการศึกษาประชากรวัยแรงงาน
แบบประเมินผู้บริหาร(แบบ 2)
แบบประเมินครูผู้สอน (แบบ 1)
แบบประเมินบุคลากรทางการศึกษา 38 ค.(2)
แบบประเมินลูกจ้างประจำ
ประกาศ อ.ก.ค.ศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กำหนดวันเวลา สถานที่สอบ
แบบประเิมินผลการปฏิบัติงาน พนักงานราชการตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล
แบบประเิมินผลการปฏิบัติงาน พนักงานราชการตำแหน่ง ครู อาสาสมัคร
ผังที่นั่งสอบ ตำแหน่ง ครู ผู้ช่วย สำนักงาน กศน. 23 มีนาคม 2557

 

 

 

 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดแพร่
ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลในเวียง  อำเภอเมือง  จังหวัดแพร่ โทรศัพท์ 0-5451-1677   
โทรสาร  0-5452-2213 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.04