[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

  

ข่าวเด่น
กศน.อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2554

จันทร์ ที่ 9 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2554


 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่  โดยผอ.บรรจง ใคร้บุญโต ผอ.กศน.อ.วังชิ้น ได้จัดส่งบุคลากร กศน.อ.วังชิ้น ประกอบด้วย นางสาวเรณู พุ่มไม้ , นางสาวนุ่มนวน ภูงามเชิง , นางสาวเมธินี ศรีธิยศ , นางสาวจิตตราภรณ์ จ่อแก้ว เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2554  ( หลักสูตร 3 วัน )  ระหว่างวันที่ 4 – 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ณ วัดสะแล่ง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ จะได้ฝึกการบริหารจิต การสมทานศีล การเจริญปัญญา  การเดินจงกรม ตลอดจนเรียนรู้ถึงเรื่อง ศาสนากับวิถีชีวิตครู , กฎแห่งกรรม , ต้นแบบครูที่ดี , จรรยาบรรณของวิชาชีพครู , ความคิดรากฐานแห่งการสอน , เกราะ 5 ชั้น และคุณธรรม 4 ประการ  , กระบวนการสร้างเยาวชนให้เป็นคนดี , ศาสนพิธีเบื้องต้น , การส่งเสริมและอุปถัมภ์ศาสนา , การสร้างเครือข่ายครูที่ดี เป็นต้น  
 
เรณู พุ่มไม้ ... ภาพ
มนต์ฤดี ชรากาหมุด ... ข่าว / รายงาน
บรรจง ใคร้บุญโต ... บรรณาธิการ

 เข้าชม : 939


ข่าวเด่น 5 อันดับล่าสุด

      เข้าร่วมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม 25 / ก.ค. / 2557
      วันที่ 19 มิถุนายน 2557 เวลา 10.00 น. นายสนิท กาญจนประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่ ประธานในพิธีไหว้ครู และพิธีมอบประกาศนียบัตรนักศึกษา กศน.อำเภอเมืองแพร่ 20 / มิ.ย. / 2557
      โครงการค่ายพัฒนาวิชาการอาเซียนศึกษา 26 / ก.พ. / 2557
      นิเทศการจัดการเรียนการสอน 26 / ก.พ. / 2557
      การจัดการแข่งขันกีฬา กศน.สัมพันธ์ 27 / ม.ค. / 2557


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดแพร่
ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลในเวียง  อำเภอเมือง  จังหวัดแพร่ โทรศัพท์ 0-5451-1677   
โทรสาร  0-5452-2213 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.04