ระบบงานสารบรรณ รับ-ส่ง หนังสือราชการ สำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่ ปีงบประมาณ 2562

Page 
 of 1
     Records 1 to 1 of 1
    
ที่
วันที่ส่ง
เลขที่ส่ง
ที่ ศธ.
ลงวันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
ปฏิบัติ
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ 1
ไฟล์แนบ 2
2655 26 มี.ค. 62 2403 0210.5506/384 25 มี.ค. 62 ผอ.กศน.สอง ผอ.กศน. แพร่ ขออนุญาตลาพักผ่อน อำนวยการ (กอ)      
Page 
 of 1
     Records 1 to 1 of 1
    
สำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่ พัฒนาโดยกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน รับผิดชอบโดยกลุ่มอำนวยการ