วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567 นายสมชาย​ เด็ดขาด​ ผู้​อำนวยการ​สำนักงาน​ก​ศน​.จังหวัด​แพร่​ ปฏิบัติ​หน้า​ที่ผู้​อำนวยการ​สำนักงาน​ส่งเสริม​การ​เรียนรู้ประจำ​จังหวัด​แพร่ เป็นประธานในการ​จัดประชุมและทำสัญญาจ้างเหมาบริการพร้อมหน่วยงานพัสดุ กลุ่มอำนวยการ สกร.ประจำจังหวัดแพร่ ประจำปี 2567 เพื่อชี้แจง ทำความเข้าใจ และสร้างขวัญกำลังใจในการทำงาน ณ ห้องประชุมชั้น3 สำนักงาน​ส่งเสริม​การ​เรียนรู้​จังหวัด​แพร่

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567 เวลา10.30น. นายสมชาย​ เ

Read more

วันที่ 18 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. นายเผ่าไท ภูมิสาขา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมพิธีเปิดมหกรรมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาพิเศษเรียนรวมจังหวัดแพร่ จัดโดยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่ ณ ห้องประชุมพระลอ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

Read more

ระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายน 2567 นายเผ่าไท ภูมิสาขา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP : KBO) จังหวัด ณ ห้องประชุมนคราพาวิลเลี่ยน ชั้น 2 โรงแรมแพร่นครา ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จังหวัดแพร่ จัดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่

Read more

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน​ พ.ศ.2567 นางสาวรติ​รัตน์​ อิน​ต์​ธะ​วิชัย​ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดแพร่ เข้าร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมการเรียนการสอนประวัติศาสตร์​ 4 ภาค (จังหวัดแพร่) ณ ข่วงวัฒนธรรมเมืองแป้ (กาศสามวัย) อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

Read more

ในระหว่างวันที่ 12-13 มิถุนายน​ 2567 นางสาวรติ​รัตน์​ อิน​ต์​ธ​ะ​วิชัย​ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดแพร่ และนางสาวมาลัย เวียนรอบ นักวิเคราะห์​นโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานไตรมาส 1-2 และชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงานไตรมาส 3-4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567​ ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

Read more

เมื่อวันพุธที่ 12 มิถุนายน2567 นายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดแพร่ ได้รับมอบหมายให้นายเผ่าไท ภูมิสาขา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2567 จัดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ ณ ศาลากลางจังหวัดแพร่ห้องประชุมเวียงโกศัย ชั้น 2 ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จังหวัดแพร่

เมื่อวันพุธที่ 12 มิถุนายน2567 เวลา13.00 น. นายเผ่าไท ภ

Read more

ประกาศสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดแพร่
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาเช่ารถโดยการ ๑๒ ที่นั้ง (ดีเซล) เพื่อใช้ในราชการ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more

วันพุธที่ 5 มิถุนายน​ 2567 นายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดแพร่ เข้าร่วมการประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ) ครั้งที่4 ณ ห้องประชุม สกร. จังหวัดแพร่

ในวันพุธที่5มิถุนายน​ 2567 นายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำนวยการ

Read more

วันพฤหัสบ​ดี​ที่ 30 พฤษภาคม​ พ.ศ 2567​ เวลา 13.00 น. นางสาวรติรัตน์ อิน​ต์​ธ​ะ​วิชัย รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดแพร่ เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายทางสังคมเพื่อขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ภายใต้โครงการเสริมหนุนกลไกเครือข่ายทางสังคมเพื่อการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมปี 2567 ณ ห้องประชุมช่อแฮศรีเมือง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่

Read more

ประกาศสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดแพร่ เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถโดยสาร ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) เพื่อใช้ในราชการ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รอบ ๒)

เอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e

Read more