วันที่ 25 ม.ค. 2567 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดแพร่ นำรถโมบายห้องสมุดเคลื่อน ร่วมกิจกรรมเสริมการอ่านกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการสานฝันสู่อนาคต ของโรงเรียนเทศบาลอนุบาลร้องกวาง โดยสกร.อำเภอร้องกวาง นำสื่อ พร้อมกิจกรรม ร่วมกิจกรรมดังกล่าว

Read more

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย ได้รับมอบหมายจากนายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดแพร่ ดำเนินการสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ร่วมกับ สกร.อำเภอเมืองแพร่ ได้จัดกิจกรรม และนำสื่อ การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่าน ให้กับน้องๆ ณ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแห่งความเมตตาแพร่ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

Read more

วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๗ กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ นำรถโมบายห้องสมุดเคลื่อนที่ส่งเสริมการอ่านพร้อมกับการจัดกิจกรรมของ สกร.อำเภอเมืองแพร่ สนับสนุนการจัดกิจกรรมงานวันวิชาการประจำปีการศึกษา 2566 “ Academy Day 2023 ” “ เรียนรู้อย่างสรรค์สร้าง เพื่อชีวิตที่สร้างสรรค์ : Creative Learnings for a Better Life” ณ โรงเรียนเจริญราษฎ์ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

Read more

วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๗ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย สกร.จังหวัดแพร่ พร้อมด้วย สกร.อำเภอลอง นำบุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง นำกิจกรรมเข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุก บำรุงสุข ของจังหวัดแพร่ โดยการนำกิจกรรมต่างๆ พร้อมรถโมบายห้องสมุดเคลื่อนที่ในการให้บริการส่งเสริมการอ่าน ณ โรงเรียนเชตวัน อ.ลอง จังหวัดแพร่

Read more

วันที่ 20 ธันวาคม 2566 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ ได้รับมอบหมายจากนายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำนวยการ สกร. จังหวัดแพร่ นำรถโมบายห้องสมุดเคลื่อนที่เข้าร่วมกิจกรรมเกษตรเคลื่อนที่ ของจังหวัดแพร่ เพื่อเป็นการส่งเสริมรักการอ่านให้กับเด็กนักเรียน และประชาชนทั่วไป ณ โรงเรียนบ้านม่วงคำ ต.สรอย อ.วังชิ้น จังหวัดแพร่

Read more

วันที่ 25 กันยายน 2566 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ นำรถโมบายห้องสมุดเคลื่อนที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขของจังหวัดแพร่ เพื่อเป็นการส่งเสริมรักการอ่านให้กับเด็กนักเรียน และประชาชนทั่วไป ณ โรงเรียนบ้านป่าคาป่าม่วง ต.แม่พุง อ.วังชิ้น จังหวัดแพร่

Read more

วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย ได้รับมอบหมายจากนายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ นำรถโมบายห้องสมุดเคลื่อนที่เข้าร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ ของโรงเรียนเทพนารี ต.สูงเม่น อ.สูงเม่น จ.แพร่

Read more

วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ ได้รับมอบหมายจากนายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ นำรถโมบายห้องสมุดเคลื่อนที่เข้าร่วมหน่วยบริการประชาชนในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยสกร.อำเภอลอง ได้นำกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้บริการกับเด็ก นักเรียน และประชาชนทั่วไปได้ใช้บริการห้องสมุดเคลื่อนที่ ณ. อบต. เทศบาลตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่

Read more

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย ได้รับมอบหมายจากนายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ ออกให้บริหารรถโมบายห้องสมุดเคลื่อนที่ สนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาความเข้มแข็งงานแนะแนวเพื่อสร้างเสริมสมรรถนะผู้เรียน ประจำปี ๒๕๖๖ ของโรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง(พรหมราษฎร์อุปถัมภ์) ต.น้ำชำ อ.สูงเม่น จ.แพร่

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย

Read more

วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 นางสาวรติรัตน์ อินต์ธะวิชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ พร้อมด้วยบุคลากร กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย ร่วมรับมอบหนังสือบริจาคจากคุณไพโรจน์ และคุณสุวดี ศุกรกมล มอบหนังสือให้กับห้องสมุดประชาชนในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ เพื่อสนับสนุนหนังสือส่งเสริมการอ่านให้กับประชาชนผู้สนใจได้อ่านและนำไปขยายผลให้กับบ้านหนังสือชุมชนต่อไป

Read more