วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย ได้รับมอบหมายจากนายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ นำรถโมบายห้องสมุดเคลื่อนที่เข้าร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ ของโรงเรียนเทพนารี ต.สูงเม่น อ.สูงเม่น จ.แพร่

Read more

วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ ได้รับมอบหมายจากนายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ นำรถโมบายห้องสมุดเคลื่อนที่เข้าร่วมหน่วยบริการประชาชนในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยสกร.อำเภอลอง ได้นำกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้บริการกับเด็ก นักเรียน และประชาชนทั่วไปได้ใช้บริการห้องสมุดเคลื่อนที่ ณ. อบต. เทศบาลตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่

Read more

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย ได้รับมอบหมายจากนายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ ออกให้บริหารรถโมบายห้องสมุดเคลื่อนที่ สนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาความเข้มแข็งงานแนะแนวเพื่อสร้างเสริมสมรรถนะผู้เรียน ประจำปี ๒๕๖๖ ของโรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง(พรหมราษฎร์อุปถัมภ์) ต.น้ำชำ อ.สูงเม่น จ.แพร่

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย

Read more

วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 นางสาวรติรัตน์ อินต์ธะวิชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ พร้อมด้วยบุคลากร กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย ร่วมรับมอบหนังสือบริจาคจากคุณไพโรจน์ และคุณสุวดี ศุกรกมล มอบหนังสือให้กับห้องสมุดประชาชนในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ เพื่อสนับสนุนหนังสือส่งเสริมการอ่านให้กับประชาชนผู้สนใจได้อ่านและนำไปขยายผลให้กับบ้านหนังสือชุมชนต่อไป

Read more

วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย ได้รับมอบหมายจากนายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ นำรถโมบายห้องสมุดเคลื่อนที่เข้าร่วมหน่วยบริการประชาชนในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ. อบต. บ้านกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย

Read more

วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ ได้รับมอบหมายจากนายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ นำรถโมบายห้องสมุดเคลื่อนที่เข้าร่วมหน่วยบริการประชาชน

วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศั

Read more

วันพุธ ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ ได้รับมอบหมายจาก นายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ ออกหน่วยให้บริการรถโมบายห้องสมุดเคลื่อนที่ ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ร่วมกับหน่วยราชการในจังหวัดแพร่ เพื่อเป็นการส่งเสริมการอ่านให้กับ เด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไป ณ โรงเรียนบ้านดอนชัย อำเภอสอง จังหวัดแพร่

Read more

วันที่ 11 เมษายน 2566 สำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ โดยกลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย พร้อมด้วยกศน. อำเภอเด่นชัย ร่วมจัดกิจกรรมให้บริการประชาชน ด้านการส่งเสริมการอ่าน ให้บริการรถโมบายห้องสมุดเคลื่อนที่ ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่

.

Read more

วันที่ 28 มีนาคม 2566 สำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่ โดยกลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย ร่วมกับ กศน.อำเภอร้องกวาง ร่วมจัดกิจกรรมและให้บริการรถโมบายห้องสมุดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ในโครงการเปิดบ้านวิชาการสานฝันสู่อนาคต เพื่อส่งเสริมการอ่านพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน

Read more