วันที่ 18 กันยายน 2566 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่จัดประชุมผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 8/2566 โดยมีนายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่

วันที่ 18 กันยายน 2566 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหว

Read more

วันจันทร์ ที่ 18 กันยายน 2566 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ ดำเนินการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา (Performance Agreement : PA) โดย นายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ เป็นประธานคณะกรรมการ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่

วันจันทร์ ที่ 18 กันยายน 2566 สำนักงานส่งเสริมการเรียนร

Read more

วันที่ 13 กันยายน 2566 นายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียรนรู้จังหวัดแพร่ ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอิสระ ภาคเอกชน และภาคีเครือข่ายการทำงานทุกภาคส่วน ณ โรงแรมแพร่นครา อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

Read more

วันศุกร์ ที่ 8 กันยายน 2566 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ เข้าร่วมงานวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ประจำปี 2566 โดยมีนายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมงาน ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

วันศุกร์ ที่ 8 กันยายน 2566 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้

Read more

วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๖ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่โดยนายสมชาย เด็ดขาย ผู้อำนวยการส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และครูบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” (ศศช.) กรมส่งเสริมการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องเพชรบุรี โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ บีช รีสอร์ท

Read more

วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่โดยนายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำนวยการสำนักงาน สกร.จังหวัดแพร่พร้อมด้วยนางสาวรติรัตน์ อินต์ธะวิชัย รองผู้อำนวยการ สกร. จังหวัดแพร่ และบุคลการในสังกัด เข้าร่วมงานสัมมนาวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวั

Read more

วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ นายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ พร้อมด้วยบุคลากรเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบาก ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ นงนุช รีสอร์ท บ้านรักไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Read more

ระหว่างวันที่ ๒๓- ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ นางสาวรติรัตน์ อินต์ธะวิชัย รองผู้อำนวยการ สกร. จังหวัดแพร่ ได้รับมอบหมายจากนายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำนวยการสำนักงาน กสร. จังหวัดแพร่ ให้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการสรุปและจัดทำรายงานผลการนิเทศงาน สกร. ในเขตภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ เดอะ แกรนด์จามจุรี รีสอร์ท จังหวัดลำพูน

Read more

วันอังคาร ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ นายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ เป็นประธานในการประชุมชี้แจงคณะทำงานระดับศูนย์สอบการจัดสอบ N-NET ด้วยระบบ Digital Testing ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยมีผู้อำนวยการ สกร.อำเภอ และบุคลากรเจ้าหน้าที่ ร่วมรับชมวิดิทัศน์ขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้การจัดสอบเป็นไปตามมาตรฐานสถาบันทดสอบทาง การศึกษาแห่งชาติ (สทศ) ณ ห้องประชุม สกร.จังหวัดแพร่

วันอังคาร ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ นายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำนวย

Read more

วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ นายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ มอบหมายให้นางสาวรติรัตน์ อินต์ธะวิชัย รองผู้อำนวยการ สกร. จังหวัดแพร่ เข้าร่วมรับมอบเกียรติบัตรยกย่ององค์กรคุณธรรมต้นแบบในงานสมัชชาคุณธรรม มหกรรมความดีจังหวัดแพร่ ปี ๒๕๖๖ ของจังหวัดแพร่ โดยคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดแพร่ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ ณ ห้องนคราแกรนด์บอลรูม โรงแรมแพร่นคราอำเภอเมือง จังหวัดแพร่

Read more