วันที่​ 23​ ตุลาคม​ พ.ศ.2566 นายสมชาย​ เด็ดขาด​ ผู้อำนวยการ​ สกร.จังหวัด​แพร่​ มอบหมายให้นางสาวรติรัตน์ อินต์ธะวิชัย​ รองผู้อำนวยการ​ สกร.จังหวัดแพร่​ และนางสาวเสาวนีย์​ ชา​พัฒ​ิ​พงศ์​ ผู้​อ​ำ​น​ว​ยการ​ สกร.อำ​เภอ​เมืองแพร่​ นำคณะบุคลากร​ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ”วันปิยมหาราช“ โดยมีนายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา ณ พระบรมราชานุสาวรีย์  รัชกาลที่ ๕ หน้าศาลากลางจังหวัดแพร่

Read more

วันพฤหัสบดี ที่ 12 ตุลาคม 2566 นายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียน ภาษาไทยจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องเวียงโกศัย ศาลากลางจังหวัดแพร่ ชั้น 2

Read more

วันพุธ ที่ 11 ตุลาคม 2566 นายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธิเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาวะ อบรมครู ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ หลักสูตรนักสื่อสารอาหารปลอดภัย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ จังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่

Read more

วันที่ 28 กันยายน 2566 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ พร้อมด้วยสถานศึกษาในสังกัด จัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของประบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย ณ บริเวณหน้าเสาร์ธง สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่

วันที่ 28 กันยายน 2566 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหว

Read more

วันที่ 26 กันยายน 2566 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ ดำเนินงานจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ โดยมีนายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ณ โรงแรมแพร่นคา อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

วันที่ 26 กันยายน 2566 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหว

Read more

วันที่ 18 กันยายน 2566 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่จัดประชุมผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 8/2566 โดยมีนายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่

วันที่ 18 กันยายน 2566 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหว

Read more

วันจันทร์ ที่ 18 กันยายน 2566 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ ดำเนินการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา (Performance Agreement : PA) โดย นายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ เป็นประธานคณะกรรมการ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่

วันจันทร์ ที่ 18 กันยายน 2566 สำนักงานส่งเสริมการเรียนร

Read more

วันที่ 13 กันยายน 2566 นายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียรนรู้จังหวัดแพร่ ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอิสระ ภาคเอกชน และภาคีเครือข่ายการทำงานทุกภาคส่วน ณ โรงแรมแพร่นครา อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

Read more

วันศุกร์ ที่ 8 กันยายน 2566 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ เข้าร่วมงานวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ประจำปี 2566 โดยมีนายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมงาน ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

วันศุกร์ ที่ 8 กันยายน 2566 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้

Read more

วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๖ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่โดยนายสมชาย เด็ดขาย ผู้อำนวยการส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และครูบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” (ศศช.) กรมส่งเสริมการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องเพชรบุรี โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ บีช รีสอร์ท

Read more