ประกาศ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาเช่ารถยนต์เพื่อใช้ในราชการ จำนวน ๔ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียด ::

Read more

ประกาศสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่
เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถยนต์เพื่อใช้ในราชการ จำนวน ๔ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด Download ได้ที่นี่

Read more

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเช่ารถยนต์เพื่อใช้ในราชการ จำนวน ๔ คัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ :: dowoload เอกสารได้ที่นี่

Read more

การกำชับแนวทางการจัดหาหนังสือเรียนรายวิชาเลือกของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.

การกำชับแนวทางการจัดหาหนังสือเรียนรายวิชาเลือกของสถานศึ

Read more

เชิญชวนการจัดจ้างพิมพ์แบบทดสอบและกระดาษคำตอบ การวัดผลสัมฤทธิ์ ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

เชิญชวนการจัดจ้างพิมพ์แบบทดสอบและกระดาษคำตอบ การวัดผลสั

Read more

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือน ธันวาคม 2563 )

ประกาศ สำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ

Read more