สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชกา

Read more

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบวัดความรู้ ภาค ก ภาค ข และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป #ประเมิน ภาค ค (สัมภาษณ์) ในวันพุธที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบวัดความรู้ ภาค ก ภาค ข และมีส

Read more

ประกาศ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร เป็นพนักงานราชทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ระเบียบที่เกี่ยวกับการสอบแข่งขัน กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร เป็นพนักงานร

Read more

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ ประกาศราย ชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์ ผู้ผ่านเกณฑ์คัดเลือกตามประกาศ ลำดับที่ ๑ ให้มารายงานตัวและทำสัญญาจ้างและปฏิบัติงาน ในวันจันทร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ประกาศราย ชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบ

Read more

ประกาศสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ กำหนดสอบสัมภาษณ์ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ ประกาศรายชื่อผู้

Read more

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
จำนวน ๑ อัตรา
รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๙ มกราคม – ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ สัง

Read more

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่
ประกาศ :: รับสมัครบุคคลากรเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป

สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่

Read more

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลจ้างเหมาบริการ จำนวน ๖ ตำแหน่ง เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ ๒๙ สิงหาคม – ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖

เอกสารประกาศรับสมัคร ได้ที่นี่

Read more

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู กศน. ตำบล สังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชกา

Read more

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบ ภาค ก ภาค ข และมีสิทธิเข้ารับการสอบ ภาค ค พนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู กศน. ตำบล

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบ ภาค ก ภาค ข และมีสิทธิเข้ารั

Read more