ประกาศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแพร่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา ๑. ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน (พื้นที่ปกติ) จำนวน ๒ อัตรา ๒. ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน (พื้นที่ ศศช.) จำนวน ๑ อัตรา สมัครด้วยตนเองที่ สำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่ ระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประกาศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธย

Read more