กศน.อำเภอสอง จัดโครงการ กศน.ตำบลเตาปูน เคลื่อนที่ นำความรู้สู่ชุมชน ณ ลานนวัตวิถีชุมชน คนก้นต้อ ต.เตาปูน อ.สอง จ.แพร่

[post_gallery] กศน.อำเภอสอง วันที่ 14 ตุลาคม 2563 นางสา

Read more

กศน.อำเภอร้องกวาง จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาทางกายและสมองผู้สูงอายุ ประจำปี 2563

[post_gallery] วันที่ 28 สิงหาคม 2563 นางสาววรรณิศา ใจก

Read more

กศน.เมืองแพร่ เข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์​ สำห​รับ​นักศึกษา​ กศน.​ประจำปีงบประมาณ​ 2563

[post_gallery] นักศึกษา กศน.เมืองแพร่ ได้รับการคัดเลือก

Read more

กศน.อำเภอเมืองแพร่​ จัดงานปัจฉิมนิเทศ​ มอบวุฒิบัตร​ การจัดการเรียนการสอนผู้ไม่รู้หนังสือ/ลืมหนังสือ

วันที่​ 9 กรกฎาคม 2563 กศน.อำเภอเมืองแพร่​ โดยนางบัณฑิก

Read more

กศน.อำเภอลอง จัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน “กิจกรรมเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี ”ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563

กศน.อำเภอลอง วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 จัดโครงการพัฒนาคุณภา

Read more