นางสาวสุนทรี เตินขุนทด รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 12/2563 นำบุคลากร และลูกเสือมัคคุเทศก์ กศน.จังหวัดแพร่ เข้ารับประกาศนียบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรม

[post_gallery]

วันที่ 30 ธันวาคม 2563 เวลา 9.30 น. นายปัณณพงศ์ ท้าวอาจ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวดัแพร่ มอบหมายให้ นางสาวสุนทรี เตินขุนทด รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 12/2563  นำบุคลกร และลูกเสือมัคคุเทศก์เข้าร่วมเพื่อรับมอบเกียรติบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์ กศน.แพร่ จำนวน 8 ราย ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่