นางสาวสุนทรี เตินขุนทด รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดโครงการ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนภายใต้โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา สู่ “โคกหนองนาโมเดล”

[post_gallery]

นายปัณณพงศ์ ท้าวอาจ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นางสาวสุนทรี เตินขุนทด รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดโครงการ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนภายใต้โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา สู่ “โคกหนองนาโมเดล” ประจำปี 2564  ในวันที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ.กศน.อำเภอเมืองแพร่  เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา “โคกหนองนาโมเดล” และความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาแหล่งเรียนรู้และปรับปรุงพื้นที่รกร้างให้เป็นศูนย์เรียนโคกหนองนาโมเดล