สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี ส่งมอบต่อของบริจาคให้ สำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่ ตามกิจกรรม “ศ.ค.ส.ศึกษาธิการ ส่งมอบความสุขให้แก่น้องปีที่ 2”

[post_gallery]

นายปัณณพงศ์ ท้าวอาจ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่ และบุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่ ร่วมต้อนรับตัวแทนและรับของบริจาคจาก สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี ได้ส่งต่อมอบของบริจาคอาทิเช่น ของเล่น อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา เครื่องนุ่งห่ม ฯ เพื่่อนำไปส่งมอบให้กับน้องๆ ในพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร ตามอำเภอในเขตจังหวัดแพร่ต่อไป