สำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ จัดโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน หลักสูตรการใช้งานโปรแกรมสำนักงานเพื่อสร้างโอกาสการมีงานทำ

วันที่ 6-7 เมษายน 2564 สำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ จัดโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน หลักสูตรการใช้งานโปรแกรมสำนักงานเพื่อสร้างโอกาสการมีงานทำ ของสำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมี นายปัณณพงศ์ ท้าวอาจ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ เป็นประธานในการเปิดการอบรม ณ โรงแรมแพร่นครา อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

 

[post_gallery]