สำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564

[post_gallery]