ทำความรู้จัก “ชื่อใหม่” ไวรัสโควิดกลายพันธุ์

องค์กรอนามัยโลก (WHO) ได้เปลี่ยนชื่อเรียกไวรัสโควิดกลายพันธุ์ จากเดิมที่เรียกตามชื่อประเทศเป็นอักษรกรีก เพื่อลดการกล่าวโทษประเทศที่พบครั้งแรก สายพันธุ์น่าวิตก 4 สายพันธุ์ (Varients of Concern)

สายพันธุ์อื่นๆ ที่ต้องเฝ้าระวัง (Varients of Interest) 6 สายพันธุ์

ชื่อเดิม ชื่อทางวิทยาศาสตร์ ชื่อใหม่
สายพันธ์ุแคลิฟอร์เนีย B.1.427 / B.1.429 เอปซิลอน
สายพันธุ์บราซิล P.2 เซต้า
– B.1.525 อีต้า
สายพันธุ์ฟิลิปปินส์ P.3 ทีต้า
สายพันธุ์สหรัฐ B.1.526 ไอโอต้า
สายพันธุ์อินเดีย B.1.617.1 แคปป้า
โดยองค์กรอนามัยโลกระบุว่า ชื่อเรียกใหม่ของไวรัสโควิดกลายพันธุ์ ไม่ใช่การแทนที่ชื่อทางวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่แล้ว แต่เป็นการตั้งชื่อเพื่อการสื่อสารที่ง่ายขึ้น เนื่องจากชื่อวิทยาศาสตร์อาจสื่อสารได้ยาก และอาจทำให้การสื่อสารคลาดเคลื่อน อีกทั้งยังเพื่อลดการปฏิบัติหรือตีตราประเทศที่พบไวรัสโควิดกลายพันธุ์เป็นครั้งแรกอีกด้วย