วันที่ 27 ธันวาคม 2564 สำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ ประชุมพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัคร กศน. เพื่อเป็นตัวแทนของสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ เข้าร่วมงาน “พลัง กศน. พลังอาสาสมัคร กศน. สู่การจัดการศึกษาตลอดชีวิต”

วันที่ 27 ธันวาคม 2564 นางสาวสุนทรี เตินขุนทด รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ เป็นประธานในการประชุมพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัคร กศน. เพื่อเป็นตัวแทนของสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ เข้าร่วมงาน “พลัง กศน. พลังอาสาสมัคร กศน. สู่การจัดการศึกษาตลอดชีวิต” ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่