วันที่ 13 มกราคม 2565 นางสาวสุนทรี เตินขุนทด รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองแพร่ ระหว่างวันที่ 13-14,26-27 มกราคม 2565 ณ ค่ายลูกเสือ กศน. อำเภอเมืองแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

วันที่ 13 มกราคม2565 นางสาวสุนทรี เตินขุนทด รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองแพร่ระหว่างวันที่ 13-14,26-27 มกราคม 2565 ณ ค่ายลูกเสือ กศน. อำเภอเมืองแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่