วันที่ 22 มีนาคม 2565 นางสาวสุนทรี เตินขุนทด รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการอบรมพัฒนาครูด้านการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ในระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคม 2565

สำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ โดยกลุ่มงานยุทธ์ศาสตร์และแผน ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการอบรมพัฒนาครูด้านการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ในระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคม 2565 ณ บ้านแม่รีสอร์ท จังหวัดลำปาง

วันที่ 22 มี.ค.65
https://photos.app.goo.gl/2u2qK4stQ9hfZyDS6
วันที่ 23 มี.ค.65
https://photos.app.goo.gl/g8naaSnKziCsYJmQ9
วันที่ 24 มี.ค.65
https://photos.app.goo.gl/Em12Gud6LjbmC6Hw7