สำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ ประจำปี 2566 กลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัด “กศน.อิงดอยเกมส์“ ประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ และจังหวัดน่าน ณ ศูนย์บูรณาการเรียนรู้และนันทนาการ อบจ. เชียงราย สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 9 – 10 มกราคม 2566 เพื่อคัดตัวนักกีฬาและกรีฑา เข้าร่วมการจัดแข่งขันกีฬา กศน.ภาคเหนือเกมส์ 2566 One Spirit ระดับภาคเหนือ ที่จังหวัดลำปาง ในระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม 2566 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตลำปาง โดยมีกีฬาที่ใช้ในการแข่งขัน จำนวน 5 ประเภทกีฬา คือ เซปักตะกร้อ ฟุตบอล วอลเลย์บอล เปตอง และกรีฑา โดยแบ่งเป็นทั้งประเภทนักเรียนนักศึกษา และประเภท ผู้บริหาร ครูและบุคลากร

วันที่ 9-10 มกราคม 2566 สำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ โดยนายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ มอบหมายผู้บริหาร สถานศึกษา นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักศึกษา กศน. จากสำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ ประจำปี 2566 กลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัด “อิงดอยเกมส์“ ณ ศูนย์บูรณาการเรียนรู้และนันทนาการ อบจ. เชียงราย สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย