วันศุกร์ ที่ 20 มกราคม 2566 นายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่ เป็นประธานในการเปิดประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินงานการจัดการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารและพัฒนาแนวทางการดำเนินงานของศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

วันที่ 20 มกราคม 2566 นายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่ เป็นประธานในการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินงานการจัดการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารและพัฒนาแนวทางการดำเนินงานของศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่