วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 นายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศนจังหวัดแพร่ เป็นประธานในการประชุมผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ เพื่อกำกับติดตามการปฏิบัติงานราชการและภารกิจเร่งด่วน ให้กิจกรรมต่างๆ เป็นไปตามนโยบาย

นายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ เป็นประธานในการประชุมผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ เพื่อกำกับติดตามการปฏิบัติงานราชการและภารกิจเร่งด่วน ให้กิจกรรมต่างๆ เป็นไปตามนโยบาย