วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน จังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน ประจำปี ๒๕๖๖ ของ กศน. อำเภอเมืองแพร่ ทั้งนี้ ได้ร่วมจิตอาสาพัฒนาพร้อมกับบุคลากรในสังกัด ณ บริเวณ สำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ บ้านฝรั่ง และบริเวณโดยรอบ