วันที่ 28 มีนาคม 2566 สำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่ โดยกลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย ร่วมกับ กศน.อำเภอร้องกวาง ร่วมจัดกิจกรรมและให้บริการรถโมบายห้องสมุดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ในโครงการเปิดบ้านวิชาการสานฝันสู่อนาคต เพื่อส่งเสริมการอ่านพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน