สำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่ ร่วมกับ สำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด จัดดำเนินโครงการอบรมหลักสูตรวิทยากรยุวกาชาด รุ่นที่ 174 /พร.3 ในระหว่างวันที่ 4-7 เมษายน 2566 โดยการจัดอบรมนี้ครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนางสาวนิติยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการ จังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิด และนายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการฯ

วันที่ 4-7 เมษายน 2566 สำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่ ร่วมกับ สำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด จัดดำเนินโครงการอบรมหลักสูตรวิทยากรยุวกาชาด รุ่นที่ 174 /พร.3 โดยการจัดอบรมนี้ครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนางสาวนิติยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการ จังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิด และนายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการฯ โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 64 คน โดยมีบุคลากการจากสำนัก กศน. จังหวัดแพร่ สำนักงาน กศน. จังหวัดน่าน และสำนักงาน กศน. จังหวัดสุโขทัย ณ กองพันทหารม้าที่ 12 ค่ายพระยาไชยบูรณ์ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่