วันที่ 11 เมษายน 2566 สำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ โดยกลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย พร้อมด้วยกศน. อำเภอเด่นชัย ร่วมจัดกิจกรรมให้บริการประชาชน ด้านการส่งเสริมการอ่าน ให้บริการรถโมบายห้องสมุดเคลื่อนที่ ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่

.