วันที่ 19 เมษายน 2566 นายสมชาย เด็ดขาย ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัแพร่ เป็นประธานการการเปิดการประชุมการบริหารจัดการข้อมูลนักศึกษา สำนักงาน กศน. ที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลในโปรแกรม ITW51 และการอัพโหลดข้อมูล GPAX OBEC โดยมีบุคลากรในสังกัดเจ้าหน้าที่งานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่รับผิดชอบจัดทำข้อมูลดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่