กศน.อำเภอร้องกวาง ร่วมกิจกรรม ทำบุญตักบาตร”ตู้ปันสุข สู่ถนนสายบุญ”

กศน.อำเภอร้องกวาง/วันที่ 28 พฤษภาคม 2563
นางสาววรรณิศา ใจกลม มอบหมายให้คณะ ครู กศน.อำเภอร้องกวาง ร่วมกิจกรรม ทำบุญตักบาตร”ตู้ปันสุข สู่ถนนสายบุญ” โดยมีภิกษุสงฆ์และสามเณร จำนวน 30 รูป ออกรับบิณฑบาตสิ่งของ ข้าวสาร อาหารแห้ง เมล็ดพันธ์พืชฯ
ในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563
เวลา 08.00 น. ณ หอประชุมเทศบาลตำบลร้องกวาง