วันอังคาร ที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ สำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่ เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ “คนแป้เมืองงามร่วมใจ๋รณรงค์โค้งสุดท้ายเลือกตั้ง ส.ส. (Big Day)” โดยมีนายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ พร้อมด้วยนางสาวรติรัตน์ อินต์ธะวิชัย รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ และบุคลากรเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ “คนแป้เมืองงามร่วมใจ๋รณรงค์โค้งสุดท้ายเลือกตั้ง ส.ส. (Big Day)” ณ บริเวณเวทีกาดสามวัย สำนักงานเทศบาลเมืองแพร่ วัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎร ในวันอาทิตย์ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยพร้อมเพรียงกัน