วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๖๕๖๖ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ ดำเนินการสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัดฯ ของสำนักงาน สกร.จังหวัดแพร่ โดยมีนางคนึงนิตย์ วันนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกร.จังหวัดพะเยา เป็นประธานคณะกรรมการ

วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๖๕๖๖ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ ดำเนินการสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัดฯ ของสำนักงาน สกร.จังหวัดแพร่ โดยมีนางคนึงนิตย์ วันนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกร.จังหวัดพะเยา เป็นประธานคณะกรรมการและคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัด ของ สำนักงาน สกร.จังหวัดแพร่ เพื่อให้การจัดการศึกษามีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น และเป็นไปตามกำหนดของ สำนักงาน กศน. ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกร.จังหวัดแพร่