วันจันทร์ ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ นายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ ร่วมพิธีเปิดงานรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ โรงแรมแพร่นครา

วันจันทร์ ที่ 26 มิถุนายน 2566 นายสมชาย เด็ดขาด ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ เข้าร่วมพิธีเปิดงานรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมีนายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก จากนั้นผู้ร่วมพิธีกล่าวคำประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก และเยี่ยมชมกิจกรรม ณ โรงแรมแพร่นครา