วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ นายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ มอบหมายให้นางสาวรติรัตน์ อินต์ธะวิชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ เข้าร่วมจัดงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ครั้งที่ ๒ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ ระหว่างวันที่ ๒๙ มิถุนายน -๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ นายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ มอบหมายให้นางสาวรติรัตน์ อินต์ธะวิชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ครั้งที่ ๒ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ ระหว่างวันที่ ๒๙ มิถุนายน -๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดยสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินกิจกรรมค่ายย่อยที่ ๕ ซึ่งประกอบด้วย อาชีว ๒ โรง,เทศบาล ๒ โรง,สกร. อำเภอ ๔ โรง,อบจ. ๒ โรง และ ราชประชานุเคราะห์ ๒๕