วันอังคาร ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ นายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ เป็นประธานในการประชุมชี้แจงคณะทำงานระดับศูนย์สอบการจัดสอบ N-NET ด้วยระบบ Digital Testing ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยมีผู้อำนวยการ สกร.อำเภอ และบุคลากรเจ้าหน้าที่ ร่วมรับชมวิดิทัศน์ขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้การจัดสอบเป็นไปตามมาตรฐานสถาบันทดสอบทาง การศึกษาแห่งชาติ (สทศ) ณ ห้องประชุม สกร.จังหวัดแพร่

วันอังคาร ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ นายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ เป็นประธานในการประชุมชี้แจงคณะทำงานระดับศูนย์สอบการจัดสอบ N-NET ด้วยระบบ Digital Testing ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ด้วย Zoom Cloud Meetings โดยมีผู้อำนวยการ สกร.อำเภอ และบุคลากรเจ้าหน้าที่ ร่วมรับชมวิดิทัศน์ขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้การจัดสอบเป็นไปตามมาตรฐานสถาบันทดสอบทาง การศึกษาแห่งชาติ (สทศ) ณ ห้องประชุม สกร.จังหวัดแพร่