วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ นายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ พร้อมด้วยบุคลากรเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบาก ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ นงนุช รีสอร์ท บ้านรักไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน