วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๖ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่โดยนายสมชาย เด็ดขาย ผู้อำนวยการส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และครูบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” (ศศช.) กรมส่งเสริมการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องเพชรบุรี โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ บีช รีสอร์ท