วันศุกร์ ที่ 8 กันยายน 2566 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ เข้าร่วมงานวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ประจำปี 2566 โดยมีนายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมงาน ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

วันศุกร์ ที่ 8 กันยายน 2566 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ เข้าร่วมงานวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ประจำปี 2566
โดยมีนายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
เข้าร่วมงานพร้อมทั้งพิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ กรมส่งเสริมการเรียนรู้ ประจำปี 2566 ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี