วันที่ 13 กันยายน 2566 นายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียรนรู้จังหวัดแพร่ ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอิสระ ภาคเอกชน และภาคีเครือข่ายการทำงานทุกภาคส่วน ณ โรงแรมแพร่นครา อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่