วันที่ 18 กันยายน 2566 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่จัดประชุมผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 8/2566 โดยมีนายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่

วันที่ 18 กันยายน 2566 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่จัดประชุมผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 8/2566 โดยมีนายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ทั้ง 8 อำเภอ และบุคลากร สำนักงาน สกร.จังหวัดแพร่ ร่วมประชุมเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงานต่างๆ พร้อมทั้ง ติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด การตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้งสรุปผลการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในรอบเดือนที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงาน สกร.จังหวัดแพร่