วันที่ 3 เมษายน 2567 นายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ มอบหมายให้นางสาวรติรัตน์ อินต์ธะวิชัย รองผู้อำนวยการ สกร. จังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน หลักสูตรสำหรับวิทยากรกระบวนการ และหลักสูตรความฉลาดทางดิจิทัล 8 ด้าน ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหงัดแพร่