วันพฤหัสบดี ที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๗ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ จัดอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านยุทธศาสตร์แผนงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขึ้นในระหว่างวันที่ ๔-๕ เมษายน ๒๕๖๗ โดยมีนายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสักทอง โรงแรมแม่ยมพาเลส จังหวัดแพร่