วันพุธที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗ นายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่ ปฏิบัติ​หน้าที่ผู้​อำนวยการ​สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ และ นางสาวรติรัตน์ อินต์ธะวิชัย รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่ ปฏิบัติ​หน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ เข้าร่วมประชุมสภากาแฟ ประจำเดือน เมษายน​ ๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๐๐ น ณ ร้านอาหารบ้านแสงจันทร์​แพร่