วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567 นางสาวรติรัตน์ อินต์ธะวิชัย รองผู้อำนวยการ สกร.ประจำจังหวัดแพร่ และนายเผ่าไท ภูมิสาขา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานโต๊ะข่าวเฝ้าระวังปัญหาด้านความมั่นคง และยาเสพติด ฯ ครั้งที่ 4/2567 ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ศาลากลางจังหวัดแพร่ ชั้น 2 อาคาร 2 ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จังหวัดแพร่