วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2567 นายเผ่าไท ภูมิสาขา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ได้รับมอบหมายจากนายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ ให้เข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการสนับสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านระดับจังหวัด จังหวัดแพร่ และการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมาตรา 16 (5) แห่งพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ.2547 ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ศาลากลางจังหวัดแพร่

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2567 ตั้งแต่เวลา13.30 น. นายเผ่าไท ภูมิสาขา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการสนับสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านระดับจังหวัด จังหวัดแพร่ และการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมาตรา 16 (5) แห่งพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ.2547 ครั้งที่1/2567 ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ศาลากลางจังหวัดแพร่ ชั้น2 อาคาร2 ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จังหวัดแพร่