วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 คณะผู้บริหารและบุคลากร สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดแพร่ ดำเนินการจัดกิจกรรม ปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๗ ณ สกร.จังหวัดแพร่