สำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ ต้อนรับ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ ต้อนรับ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนและติดตามภารกิจ สช. ภายใต้ สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ผู้บริหารและบุคลากร ในสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และโรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา ตำบลแม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา ตำบลแม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่

There is no slider selected or the slider was deleted.