วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น.นางสาวรติรัตน์ อินต์ธะวิชัย รองผู้อำนวยการ สกร.ประจำจังหวัดแพร่ และนายเผ่าไท ภูมิสาขา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดแพร่ และคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 5/2567 ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ศาลากลางจังหวัดแพร่ ชั้น2 อาคาร2 ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จังหวัดแพร่